Polityka prywatności

Polityka Prywatności Czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w TAXANTO Sp. z o.o. oraz poprzez stronę www.taxanto.pl  jako informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie ART. 13 UST. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)  TAXANTO Sp. z o.o. będąca właścicielem domeny internetowej  www.taxanto.pl  przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAXANTO Sp. z o.o., Plac Kaszubski 7/11, 81-350 Gdynia, NIP: 5862101612, REGON: 192814624   bądź  biuro@taxanto.pl
 2. W sprawie danych osobowych można się kontaktować pisząc na w/w adres pocztowy lub adres e-mail biuro@taxanto.pl
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 5. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 6. Certyfikat SSL.


CEL I CZAS PRZETWARZANIA

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.a oraz b Rozporządzenia)
 2. kontaktu pod wskazany numer telefonu bądź e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, 
 3. kolportażu poprzez newsletter informacji o naszej ofercie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
 4. poprzez pliki cookies  wyświetlania użytkownikom naszej strony internetowej i zawartych na niej treści marketingowych, w celu wyświetlania im treści marketingowych, odpowiadających ich zainteresowaniom (reklama behawioralna), co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 5. rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą z nami umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. wykonania nałożonych na nas wymogów ustawowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6  ust. 1 lit. c RODO);
 7. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom naszej strony internetowej udostępniania formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 8. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie praw i roszczeń, 
 9. archiwizacji by spełnić obowiązki prawne nałożone na Administratora zgodnie z art.6.ust.1. lit.f oraz na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym, 
 10. udzielenia odpowiedzi i podnoszenia jakości usług poprzez przetwarzanie danych z zamieszczonych przez Państwa komentarzy w naszych profilach społecznościowych jako Państwa dobrowolna zgoda wobec art. 6 ust. 1 lit.a RODO, 
 11. w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 12. ADO bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych z którymi zawiera stosowne umowy i klauzule  gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku ADO. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 
 13. Nie sprzedajemy Państwa danych ani nie udostępniamy komercyjnie podmiotom trzecim. Tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajecie Państwo niemożliwi do zidentyfikowania. Państwa dane osobowe mogą być przekazane w oparciu o stosowne umowy zawierające klauzulę ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 


Lista Zaufanych Partnerów, uczestniczącym w przetwarzaniu danych w celu realizacji usługi znajduje się poniżej:

 1. Facebook w zakresie połączenia ze stroną 
 2. Google w zakresie połączenia ze stronąAdministrator może przetwarzać następujące dane osobowe osób zainteresowanych mieszkaniami: imię, adres email, nr telefonu
 3. Do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży niezbędne będzie wskazanie szerszych danych zgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest uprzednio na stronie w formularzach oraz w umowach.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:
 6. przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO.
 7. Okres przetwarzania danych może być przedłużony gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. I tak, dane osobowe które nam przekazałeś w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy będę przetwarzane przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 • rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych będę przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 • obsługi zapytań i innych wniosków do nas kierowanych, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez ADO działań przez okres 3 lat.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących celach:
  1. zapamiętywania zapytań o mieszkania;
  2. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony 
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przęglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
 6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.


GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY I HOTJAR WEB ANALYTICS

 1. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta) oraz z usług Optimizely dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Strony.
 2. Google Analytics, HotJar oraz Optimizely wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Strony. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Strony (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Strony).
 3. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Strony adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.
 4. Na zlecenie Administratora Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach.
 5. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Strony.
 6. Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.
 8. HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.
 9. Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics, HotJar Ltd i Optimizely z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. I jej zainstalowanie: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out.

 1. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.


PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 
 3. Organem nadzorczym wobec  Administratora w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  sprzedaży.